Yuxarı

III Aşıq Ədalət - Fotolar

Ana səhifə Kult
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Aşıq Ədalət deyəndə ilk növbədə ağlımıza Ədalət Nəsibov və Ədalət Dəlidağlı gəlir. Laçın elində Ədalət Axundov adlı azman bir aşıq da vardı – şaqraq səsli, səlis danışıqlı, şux qamətli, gözəl simalı bir el aşığı – üçüncü Ədalət.

Bu tərəflərdə aşıq Ədalət deyəndə, ilk növbədə məhz Axundov Ədalət yada düşür, çünki buraların bütün camaatı onun sənətinin qüdrətinə yaxından bələd idi.

Aşıq Ədalət 1959-cu ildə Laçının Qarakeçdi (keçmiş Leninkənd) kəndində anadan olub. O, sazın-sözün beşiyində dünyaya göz açmış, püxtələşmiş, sənətkar kimi yetişmişdi. Babası Sadıq kişi saz çala bilməsə də, gözəl səsə malik olub. Aşıq havalarını şirin avazla oxuyar, dastanlar söyləyərmiş. Ədalətin atası Saday kişi həm aşıq, həm də şair idi. Əmisi aşıq Umbay isə təqdimata ehtiyacı olmayan bir sənətkardır. O, aşıq Ədalətin ustadı olub. Toy məclislərinə bərabər gedər, çalıb-oxuyarmışlar. Həmçinin əmiləri, əmioğlularının böyük əksəriyyəti saz-söz sənətini layiqincə yaşadıblar.

Aşıq Ədalət cəmi on ilə yaxın sənətlə məşğul ola bildi. Ancaq bu az vaxtda öz şəxsiyyəti və sənətiylə el-obanın ürəyində öz əbədi yerini tutdu. Vaxtsız əcəl aşığın arzularını gözündə qoydu. 1992-ci ildə şəkər xəstəliyindən vəfat etdi. Əgər sağ olsaydı, yuxarıda qeyd etdiyimiz adaşlarından heç də geri qalmazdı.

Aşıq Ədalətlə bağlı daha ətraflı onun oğlu Təbrizlə söhbətləşdik. Həmin söhbəti təqdim edirik.

– Təbriz, atanı necə xatırlayırsan?

– Atam öləndə mənim təxminən on yaşım olardı. Yadımda çox şey qalıb. Atam ortaboylu adam idi. Şirin gülüşü vardı. Güləndə qızıl dişləri görünürdü. Bu ona qeyri-adi yaraşıq verirdi. Hamı ona heyranlıqla qulaq asar, söhbətlərindən, zarafatlarından doymazdı. Oxuduğu havalar, nədənsə, kədərli olurdu həmişə. Ən şux havanı ifa edəndə belə kövrəldirdi adamı. Gözəl muğamat oxumağı vardı. Aşıq Umbay atamın toylarda gözəl səslə oxumasına, yerişinə maraqla tamaşa eləyib həmişə deyərmiş: "Səsinə qurban! Boyuna qurban!"

Atamın heç vaxt boş vaxtı olmurdu. Həmişə məclislərə, toylara aparırdılar. Bir gün xəbər göndərirdilər ki, məsələn, Hüseyn Kürdoğlu gəlib, Ədalətə qulaq asmaq istəyir. Başqa gün Bakıdan hansısa dostu gəlirdi, məclis qurulurdu. Atamın H.Kürdoğlu, Z.Yaqub, O.Sarıvəlli, A.Çobanoğlu, Ə.Dəlidağlı və s. məşhur şair və aşıqlarla münasibəti vardı.

Bir gün atam Aşıqlar Birliyinə üzv yazılmağa gedir. Birliyin ovaxtkı sədri Hüseyn Arifə xəbər verirlər ki, ucqar dağ kəndindən bir gənc aşıq gəlib, sizi görmək istəyir. O.Sarıvəlli atamı içəri dəvət edir. Hal-əhval tutduqdan sonra, öz sazını verir atama və deyir, kürd balası, bir hava oxu. Atam əvvəlcə "baş sarıtel" oxuyur. Bu ifa şairin xoşuna gəlir. Bu minvalla bir neçə hava oxutdurur və deyir ki, sən bu gündən buranın üzvüsən.

Atam haqqında məşhur aşıqların müsbət fikri vardı. Aşıqlar qurultayında ustad aşıqlar Əkbər Cəfərov və İmran Həsənov onu heyranlıqla dinləyib, ustad kimi öz xeyir-dualarını vermişdilər.

– Sonra necə oldu, o sənətkarlarla münasibətləri davam elədimi?

– Sonra heç nə, atamın sonrası olmadı, tez öldü. Bütün eli ağlar qoydu. Hamı deyirdi heyif Ədalətə. Məhərrəm Qasımlı deyirdi ki, o, aramızdan belə vaxtsız getməsəydi, aşıq sənətində heç kəsin çata bilməyəcəyi zirvələri fəth edərdi.

– Cavan yaşında bu vaxtsız əcəl onu hardan tapdı axı?

– Atam çox sağlam adam idi. Səsi heç vaxt batmazdı. Sərin su xəstəsi idi. Çox deyirdilər ki, səsini batıracaq, yenə də xeyri olmurdu. Getdikcə boğazında ağrılar başladı. Axırda müalicə üçün Laçına xəstəxanaya getdi. Orda həkim ona şəkər dioqnozu qoymuşdu. Ondan sonra cəmi üçcə gün yaşadı. 1992-ci il yanvar ayının 19-da rəhmətə getdi.

Atamın itkisi elimizin qol-qanadını sındırdı. Hər şey onunla tamamlandı. Bu azmış kimi, yurd-yuvamız da viran qaldı.

Atasız olmaq çox ağırdı mənim üçün. Təsəvvür elə, yaşıdlarım yaxşı-pis atalarına arxalanıb yaşadılar, mənsə atamın xatirələri ilə ovundum həmişə. Deyirlər, Tanrı sevdiyi bəndələri tez aparır yanına. Düşünürəm ki, atam cənnətlikdi...

O, qaçqınçılıqdan 4 ay əvvəl rəhmətə getdi. Qəbri yağıya girov qaldı. Əmimiz Əmrah Beyləqan rayonunda Cərciz Peyğəmbər qəbristanında onun adına nişangah qəbir düzəltdirib. Atamın anım günlərində həmin qəbri ziyarət edərək təskinlik tapırıq.

Babamız Saday bizi atasızlıq ağrısını yaşamağa qoymadı. Biz üç qardaş, bir bacı onun himayəsində böyüdük. O bizə həm baba, həm də ata oldu. Sonra babam da öldü və biz yenə də atasız qaldıq...

Saday kişi də saz-söz adamı idi.

– Bəli. Babamın yaxşı aşıqlıq bacarığı vardı. Həm də gözəl şeirlər yazırdı. 2006-cü idə onun şeirlər kitabı dərc edilmişdi. Şeirlərini oxuyursan, dəhşətə gəlirsən. Bir göz qırpımında ötüb-keçən cavanlığı, vətən həsrəti, ata, ana, əmi, dayı itkisi, üstəlik oğlu Ədalətin vaxtsız ölümü – bu qədər ağrını bir canda necə daşımaq olar... Babam vətən deyə-deyə, oğul deyə-deyə öldü. 2007-ci ildə Daşkəsən yaylaqlarında olarkən gəzə-gəzə gəlib bir dağ yamacında kürəyini daşa söykəyib oturur. Və ordaca 75 yaşında "ömrünü dağların ömrünə qatır..." Əmim Tehran onun öldüyü yerdə ehsan bulağı düzəltdirdi.

Babamın və atamın sazını evimin divarından qoşa asmışam.

Babam çox qeyrətli, mərd adam idi. Qapısına minnətə gələni əliboş qaytarmazdı. Qoçaqlıqda tayı-bərabəri yox idi. Zəngibasarda, Qarabağda onun atları, itləri dillər əzbəri olub.

– Təbriz, sən özün də aşıqsan, özü də özünəməxsus ifa tərzin var. Necə oldu ki, atadanqalma sənəti davam etdirəsi oldun?

– Uşaq vaxtımdan arzulayırdım ki, kaş mən də atam kimi aşıq ola biləydim. Atam məclislərdə çalıb-oxuduqca mən də ona baxıb özüm üçün qımıldanardım. Mənə qulaq asar və həmişə deyərdi ki, Təbriz böyüyəndə yaxşı aşıq olacaq. Təəssüf ki, sənəti ondan öyrənmək mənə qismət olmadı. Atamın ölümü hamı kimi mənim də arzularımı gözümdə qoydu. Sonra torpaqlarımızdan qovulduq. Erməni yağıları camaatımızı evindən-eşiyindən perik saldı. Hərəmiz bir rayonda, bir kənddə koma qurduq, başımızı girələdik. Amma bu qaçhaqaçlar, köçhaköçlər uşaqlıq arzumun – aşıq sənətinə yiyələnmək istəyimin qarşısını ala bilmədi. İlk dəfə saz tutmağı, havaları ifa etməyi həmkəndlim aşıq Xəlil İmranovdan öyrəndim. Sonra əmimiz Aşıq Umaya şəyirdlik elədim. Ondan xeyli saz havaları, şeirlər, dastanlar öyrəndim. Günü bu gün də onunla birgə toyda-düyündə aşıq kimi iştirak edirəm.

Bütün bunlara rəğmən mən həmişə atamı özümə ən birinci ustad saymışam. Çünki o olmasaydı bu sənətə belə ürəklə can atmazdım. Saz götürüb hansı məclisə gedirəm, istəyirlər atam kimi oxuyum, atam kimi məclis aparım. Hamı deyirdi, sən Ədalətin oğlusan, sən aşıq olmalısan, sənətkar olmalısan, səndən çox şey gözləyirik. Özümə qalsaydı, heç nəyə nail ola biməzdim bəlkə də. Atamın adı məni səhlənkar olmağa qoymadı.

Hal-hazırda qardaşlarım və oğlum da saz sənətilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, bizim Axundovlar nəslində iyirmiyə yaxın aşıq var. Bu regionda o adam olmaz ki, Axundovlar soyadı haqda eşitməsin, aşığına, şairinə, ziyalısına bələd olmasın.

– Aşıq Ədalət üçün bir oğul kimi nə etmisən və buna dair qarşıda nə kimi məqsədlərin var?

– Mən atamın adına nə etsəm, yenə də azdır. O bu dünyada mənim üçün ən müqəddəs varlıqdır. Ömür boyu onun müqəddəsliyinin, böyüklüyünün, sənətinin qarşısında təzim etməkdən usanmaram. Bacardığım qədər çalışıram ki, onun bütün irsini toplayıb gələcək nəsillərə ərməğan edəm. Bu yaxınlarda onun şeirlərindən, ona həsr olunmuş yazılardan ibarət "Yaralı xatirələr" adlı bir kitab çıxartdırmışam. Kitabın redaktorları əmim Eynulla Sadıq və əmoğlum Sadıq Axundovdur. Bu işdə bir çox dostlar və qohumlar mənə yaxından köməkdarlıq elədilər.

Bundan əlavə onun video və audio kassetlərini ayrıca disk şəklində çıxartdırmağa hazırlaşıram.

Təxminən payız aylarında rayonumuzun mədəniyyət klubunda onun 55 yaşının tamam olması münasibətilə yubiley gecəsi keçirdəcəm. Bu barədə aidiyyəti şəxslərlə artıq danışılıb.

Bütün bunlar tamamlandıqdan sonra radio və televiziya verilişlərində aşıq Ədalət sənətinin təbliğiylə geniş şəkildə məşğul olmağı düşünürəm.

Son olaraq aşıq Ədalətin iki şeirini təqdim edirik.

Gördüm

Səadət ardınca qalxdım ayağa,

Önümdə qalatək hasarı gördüm.

Zəmanə dəyişib, yetiş, ay ağa,

Qızılquş yerində ha sarı gördüm.

Əhdinə vəfalı bildim o yarı,

Yaman vəfasızmış eşqin oyarı.

Azaldıb ömrümü etdi o yarı,

Bəxtimin gülünü ha sarı gördüm.

Aşiqdir, Ədalət, dəlidir ya da,

Mənli günlərini gətirmir yada.

Bəlkə üzü dönüb, könlü var yada,

Meyini namərdə ha sarı gördüm.

1980

Ay fələk

16 yanvar 1992-ci il. Özünün yazmağa taqəti olmayıb, bu şeiri deyib qələmə alıblar.

Axı dilim kimə acı söyləyib?!

Niyə etdin məni şəkər, ay fələk.

Ölüm haqdır amma yarı yaşında

Bu dünyadan kim əl çəkər, ay fələk?

Tamam qazanmada şöhrət, şanımı

Dayanmadan nə tökürsən qanımı.

Yenidən qaytarsan sağlam canımı

Ollam dərgahında nökər, ay fələk.

Yazıq Ədalətə mərhəmət göstər,

Ömrü yarı deyil, səxavət göstər,

Əgər adilsənsə, məhəbbət göstər,

Həyatı getməsin hədər, ay fələk.

Fotoları topladı: Sadıq

Pərviz Axundov

Axar.az saytı üçün

Tarix
2014.08.10 / 09:30
Müəllif
Axar.az
Şərhlər
Digər xəbərlər

Tatlısəs 5-ci dəfə deputatlığa namizədliyə namizəd olur

Ramiz Məlikin səhhətində problem yarandı

Dünyanın ən böyük piramidası təmirə bağlanır

Anar orden ilə təltif edildi

“Haran ağrıyır, Fazil?” yazanlar təhlükəli deyil...

Kamal Abdulla: Fazil Mustafaya yönəlmiş güllələr…

Bakıda “Butulka piri”: buranın islama aidiyyəti varmı?

İrəvanla Bakının müqayisəsi: Bu şəhəri kim məhv etdi?

Vaqif Səmədoğlunun saytı yaradıldı

Qapımıza qol vurulduqca nazir də xəcalət çəkirdi – Səfir

KULT
<>
Xəbər xətti
  
  
  
  
Axar.az'da reklam Bağla
Reklam
Bize yazin Bağla